Preduzeće „MBI“ d.o.o. vrši otkup mesinganog i bakarnog otpatka i njegovo klasifikovanje i to:

Bakarni otpadak

I
Klasa
–  Guljena užad (bez izolacije i laka) izrađena od bakarne žice prečnika preko 1,0 mm

–  Bakarni limovi ili trake debljine preko 1,0 mm

–  Bakarne šipke i žice prečnika preko 2,0 mm

–  Bakarne anode ili krupan otpadak od anoda

–  Bakarne šine debljine preko 2,0 mm

(mogu biti obojene različitim nitro i uljanim bojama,

ali ne može imati galvanske prevlake i/ili ostatke lemova)

II
Klasa
–  Bakarni lim i traka debljine ispod 2,0 mm

–  Bakarne žice prečnika od 0,5-2,0 mm

–  Bakarne cevi debljine zida ispod 2,0 mm

–  Bakarno uže patinirano (nepaljeno) ispleteno od žice prečnika 0,3 mm – 1,0 mm

–  Bakarne trake debljine do 2,0 mm

(mogu biti obojene uljanim ili nitro bojama,

ali ne sme imati galvanske prevlake i/ili ostatke lemova).

III
Klasa
–  Lak žica
–  Guljena užad od licnaste žice prečnika ispod 0,3 mm
–  Žica sa prevlakom od kalaja, nikla, cinka, bez obzira na dimenziju
–  Bakarni špon sa max 2% ulja, vlage, emulzije, bez prisustva gvožđa i drugih metala-  Limovi, trake, šine i predmeti od istih sa tankim prevlakama, metalnim i nemetalnim,ostacima lemova, bez obzira na dimenziju-  Stari predmeti od bakra sa lemovima

Mesingani otpadak

1 Čist industrijski otpadak ili nekorišćen materijal od legura CuZn28 – CuZn37, nastao od limova, traka, cevi, žice, šipki, lamela i dr. bez učešća drugih metala kao što su Pb, Sb …
2 Čist industrijski otpadak od legura CuZn36-39 Pb1,0-3,5 nastao od presovanih i vučenih proizvoda bez prevlaka.
Ovaj otpadak podrazumeva i ingote težine do max. 30 kg
3 Čaure – krupne (prečnika preko 20,0 mm) od legura CuZn28-30.
4 Čaure – sitne (prečnika ispod 20,0 mm) od legura CuZn28-30.
5 Sakupljački mesing iz široke potrošnje
6 Mesingani špon od automatskih mesinga CuZn36-39 Pb1.0-3.5% i sitni odresci od žice i šipke. Dozvoljeno je prisustvo do max 2% ulja, vlage, emulzije a sa maksimalno 1% Fe opiljaka.