Misija firme MBI d.o.o. je pružanje usluga snabdevanja tržišta koje uključuju promet na veliko polu-proizvoda od bakra i mesinga, a koje zadovoljavaju zahteve korisnika i zahteve odgovarajućih standarda EN, DIN, GOST, BS kao i prema drugim svetskim standardima .

MBI d.o.o. ima za cilj da osigura kvalitet usluga svojim kupcima na domaćem i inostranom tržištu, kao i da postanemo partner od poverenja, neprestanim razvojem i unapređivanjem naših usluga, obezbeđenjem i dostupnošću širokog asortimana proizvoda po najpovoljnijim cenama, kroz brze tačne i redovne isporuke proizvoda.

Cilj ćemo ostvariti neprestanim unapređenjem i poboljšanjem sistema menadžmenta kvaliteta pružanja usluga, širenjem distributivne mreže i uspostavljanje saradnje sa već postojećim poslovnim partnerima i povezivanje sa svim zainteresovanim stranama.

Sve poslovne aktivnosti u MBI d.o.o. odvijaju se u skladu sa zakonskim propisima, internim pravilima i ostalim zahtevima dobre prakse u cilju razvijanja i očivanja naše kulture bezbednosti i zdravlja na radu i smanjenja uticaja na životnu sredinu kroz:

 1. USAGLAŠENOST SA ZAKONSKIM PROPISIMA
 • Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Požega, br. 504-19/11 od 23.06.2011
 • Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, br. 19-00-00064/2015-16 od 02.02.2015
 • Dozvola za mehanički tretman i skladištenje neopasnog otpada, br. 504-09/16 od 31.08.2016
 1. TRENING I UKLJUČENOST
 • edukujemo, obučavamo i osposobljavamo zaposlene da spreče nebezbedne situacije i ponašanja kao i da prikladno intervenišu
 • postičemo prisutnost razvijene svesti o neophodnosti očuvanja životne sredine kod svih zaposlenih i poslovnih partnera
 1. TEŽIMO KA NULTOM BROJU POVREDA NA RADU i POTPUNOJ RECIKLAŽI SEKUNDARNIH SIROVINA
 • Postavljamo ciljeve u vezi sa očuvanjem životne sredine
 • Sprovodimo procenu rizika i prilagođavamo ciljeve za minimalizaciju ili eliminaciju povreda i bolesti u vezi sa radom
 1. PREVENCIJA ZAGAĐENJA
 • Istražujemo prilike za reciklažu i ponovnu upotrebu sekundarnih sirovina
 • Posticanje naših dobavljača da prate poslovne i zakonske prakse koje podržavaju zaštitu životne sredine
 • MBI d.o.o. je isticao važnost društveno odgovornog poslovanja i aktivni je učesnik u rešavanju socijalnih i ekoloških problema lokalne zajednice od svog nastanka. Svoju predanost pokazali smo u akcijama koje smo podržali a koje su organizovane od strane pojedinaca, sportskih organizacija i organa lokalne zajednice.