ISTORIJAT

1993

Osnivanje porodične firme MBI d.o.o. sa sedištem u Sevojnu u prizemlju porodične kuće.

Kvalitetna usluga, profesionalnost u radu i korektan partnerski odnos sa našim kupcima i dobavljačima doveli su do kontinuiranog rasta i razvoja firme.

2008

Izgradnja poslovnog objekta od 420 m2 magacinskog prostora, radionice i kancelarijama spratnosti P0 + P1 u Uzićima


2009

Početak proizvodnje mesinganih klema za elektro industiju.


2010

Firma se seli u novoizgrađeni poslovni prostor.


2011

Dobijanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Požega


2013

Osnivač firme prenosi vlasničku strukturu na svog sina i kćerku kao zakonski zastupnici i članovi


2015

Dobijanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije


2016

Dobijanje dozvole za mehanički tretman i skladištenje neopasnog otpada.