Uspešno se bavimo proizvodnjom klema (kontakata) za elektro industriju, vijaka i narvtki specijalne namene po zahtevu i tehničkoj dokumentaciji kupca.