PRIIZVODNI POGON

Preduzeće  „MBI“ d.o.o. je osnovano 1992. godine sa ciljem da se uspostavi što bolji kontakt sa klijentima koji u svom proizvodnom programu koriste poluproizvode od bakra i mesinga.

Osnovna delatnost preduzeća je trgovina obojenih metala na domaćem i inostranom tržistu, kao i otkup sekundarnih sirovina od bakra i mesinga.

Od 2010. godine uspešno se bavimo proizvodnjom klema od mesinga za elektroindustriju koje isporučujemo renomiranim  firmama za proizvodnju elektro opreme.

U okviru roba i proizvoda sa kojima radimo uvek smo spremni  da za potrebe naših kupaca obezbedimo potrebne  sirovine i repromaterijal.

NAŠ TIM

Ivan Ilić, ing. el.

Direktor

ivan@mbi.rs
+381 31 724 832

Jelena Spasojević

Komercijala

jelena@mbi.rs
+381 31 724 464