Mesingane šine

Standardne legure za proizvodnju punih mesinganih profila  su  CuZn39Pb3 i CuZn39Pb2. Najmanji poprečni presek je 10 mm2.

U ponudi imamo široki asortiman mesinganih šina svih dimenzija

4×6, 5×6, 5×8, 6×9, 8×10, 8×11, 9×12, 11×14, 12×18,

u pravim dužinama

u koturu (za manje dimenzije)

Širina
mm
D e b lj i n a
4 5 6 8 10
T e ž i n a    1   m1/kg
5 0,17   0,258    
6 0,20 0,258      
8 0,27 0,34 0,41   0,688
9 0,465  
10 0,34 0,43 0,51 0,688   
12 0,41 0,51 0,62    
15 0,51 0,64 0,77    
18 0,60 0,77 0,93    

Po zahtevu kupca možemo ponuditi i druge dimenzije mesinganih šina.