„MBI“ d.o.o. je osnovan 1997. godine sa ciljem da se uspostavi što bolji kontakt sa klijentima koji u svom proizvodnom programu koriste poluproizvode Valjaonice bakra a.d.

U proteklih 12 godina  preduzeće je uspešno obavljalo poslove trgovine obojenih metala i otkupa sekundarnih sirovina.

Od pre 5 godina uspešno se bavimo proizvodnjom klema od mesinga za elektroindustriju koje isporučujemo renomiranim firmama za proizvodnju elektro opreme.

U okviru roba i proizvoda sa kojima radimo uvek smo spremni  da za potrebe naših kupaca obezbedimo potrebne  sirovine i repromaterijal.