Izvod iz registra

Za preuzimanje dokumenata kliknite desnim klikom miša na link i izaberite "Save Target As..." ukoliko koristite Internet Explorer, ili "Save Link As..." ukoliko koristite Mozilla Firefox.

Za pregled dokumenata potreban vam je Acrobat Reader. Možete ga skinuti klikom na donju ikonicu.